Projekotwanie plotki plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu do urzędu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Stawianie balustrady plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Balustrady z PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ploty Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady PVC na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak proponowane plot PVC na plot i furtę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy